News

Marielund utbildas i TMO

Nu har ett flertal av Marielunds familjehem genomgått Rädda Barnens utbildning TMO (Traumamedveten omsorg). Utbildningen ger våra familjehem en större förståelse kring barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma. Genom utbildningen kommer familjehemmen att kunna möta våra placerade barns och ungas behov på ett genomtänkt och förstående sätt för att ge dem…

Read article
Marielund Skyddat Boende

Marielund omsorg erbjuder professionellt stöd, säkerhet, trygghet och omsorg till ett självständigt liv utan våld, hot om våld. Vi tar emot placeringar av utsatta dygnet runt och ordnar med säker transport till boendet. Husdjur är också välkomna! Vi tar emot placeringar av vuxna, kvinnor och män, med eller utan barn, som utsatts för våld i…

Read article
Jobba som Familjehemsutvecklare i Blekinge?

Har du hjärtat på rätt ställe och alltid barnets bästa i fokus? Vill du vara med och utveckla och påverka ett redan välmående företag? Är du van att driva dina egna processer och uppnå resultat? Då är det dig vi söker! Arbetsbeskrivning:Vi erbjuder en flexibel och utvecklande roll inom vår redan etablerade verksamhet.Rollen är en…

Read article
Vi finns med på vårens mässor!

Vårens mässor som vi på Marielund Omsorg besöker är: Eskilstuna: 25/1 – HVB- och familjehemsdagenStockholm 13/3 – HVB och familjehemsdagenLund 21/3 – HVB och familjehemsdagenSkövde 23/5 – HVB och familjehemsdagen Varmt välkomna att hälsa på oss i vår monter!

Read article
Att få göra skillnad

– För mig har det alltid handlat om att göra en verklig skillnad i barnens och de ungas liv. Skapa en trygg och stöttande miljö där de kan känna sig accepterade och få den omsorg de behöver för att lyckas i livet, berättar Bane Berbatovci, ägare och VD för Marielund. Bane är utbildad till beteendevetare…

Read article
LSS Karlskrona

Vi drivs av att barnet & ungdomen ska få ha en trygg och säker tillvaro på vårt boende, där individuella mål, drömmar och styrkor, fångas upp av oss personal. Marielund LSS AB i Karlskrona arbetar utifrån evidensbaserad metodik och förhållningssätt, baserat på visuell tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende. Val av förhållningssätt är…

Read article