News

LSS Karlskrona

Vi drivs av att barnet & ungdomen ska få ha en trygg och säker tillvaro på vårt boende, där individuella mål, drömmar och styrkor, fångas upp av oss personal. Marielund LSS AB i Karlskrona arbetar utifrån evidensbaserad metodik och förhållningssätt, baserat på visuell tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende. Val av förhållningssätt är…

Read article
LSS och autism

Föreläsningar 19-20 Oktober kl 09.00-16.00 19-20 oktober kommer Marielund erbjuda 2 utbildningsdagar. Vi välkomnar tre föreläsare för att samtala om stresshantering, tystnadsplikt, dokumentation, lex Sarah och övergripande kring autism.

Read article
Höstträffar

Under hösten kommer ni möta oss på följande mässor.: 15/9 i Göteborg: HVB- och Familjehemsdagen; 12/10 i Luleå: SSIL:s HVB- och Familjehemsdagen; 19/10 i Malmö: HVB- och Familjehemsdagen; 26/10 i Göteborg: SSIL:s skyddat boende; 16/11 i Kalmar: SSIL:s utbildningsdag; 23/11 i Uppsala: HVB- och Familjehemsdagen; 30/11 i Stockholm: SSIL:s utbildningsdag

Read article