LSS

Välkomna till oss på Marielund LSS! 
Våra LSS 9§8-boenden har fokus på styrkor, intressen och delaktighet, i åldrarna 12-19 år.

Orrefors
(12-19 år)

Karlskrona
(12-16 år)

Tyringe
(på gång)

Om vår LSS-verksamhet

Marielunds LSS-verksamhet är specialiserad på barn och ungdomar inom autismspektrat. Vi har LSS-verksamhet i Orrefors (12-19 år), Karlskrona (12-16 år) och snart också i Tyringe. Verksamheterna är resursstarka och anpassade efter våra barns och ungdomars individuella behov och utvecklingsmål.

Marielund LSS § 9.8 är specialiserad på barn och ungdomar 12-19 år inom autismspektrat. Bemanningen är alltid 1–1 för att kunna ge hen rätt utvecklingsmöjligheter under sin vistelse på Marielund LSS. Våra boende har endast fyra platser per enhet.

Verksamheten arbetar efter visuell tydliggörande pedagogik (TEACCH) och lågaffektivt bemötande. Alla barn och ungdomar får en personlig design utifrån genomförandeplan, schema, visuellt stöd, riskbedömningar och handlingsplaner. Den visuella strukturen återspeglar verkligheten för barnet/ungdomen och skapar en trygghet för denna genom att pedagogiskt förhållningssätt är enhetligt i verksamheten. Vilket innebär att barnet/ungdomen får en trygghet genom att personalen följer schemat. Barnets/ungdomens flexibilitet utvecklas genom att tillämpa visuell struktur och ha en regelstyrd tillvaro som följs av sin omgivning.

Vår personal har en grundutbildning från omvårdnadsprogrammet, är stödpedagoger eller socialpedagoger. Marielund LSS erbjuder sin personal kompetensehöjande insatser för kurser och extern handledning av legitimerade specialister inom neuropsykiatri/psykologi och pedagogiskt förhållningssätt enligt förståelse för autismspektrat.

Syftet med placering på Marielund LSS är att rusta barnet/ungdomen inför kommande vuxenliv. Detta gör vi genom att skapa ett välfungerande upplägg som inkluderar alla dygnets timmar och aktiviteter såsom skola, anpassad praktik, ADL, fritid och social träning. Vi jobbar med relationerna till anhöriga, syskon och vänner. Vi fokuserar även på särintressen/styrkor, kommunikationsutveckling och på att finna strategier för att hantera grader av affekt.

Kvalitet

Vi bedriver vår verksamhet med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg.

Syftet med vår verksamhet är att vi, utifrån varje uppdrag, på bästa sätt ska tillgodose den enskildes behov inom det ramverk som utgörs av lagar, föreskrifter och förordningar. För detta har vi ett kvalitetsledningssystem vilket är upprättat i enlighet med SOSFS 2011:9. Vi bedriver därför ett kontinuerligt arbete för att systematiskt kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Systemet innehåller policyer och rutiner som styr vårt och vårt arbetet för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Det åstadkommer vi genom att beskriva mål, processer, delprocesser, policyer och rutiner som styr hur arbetet i verksamheten ska bedrivas för att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet. Vi utövar kontinuerligt egenkontroll för att säkerställa att vårt kvalitetsarbete fungerar. Vi upprättar en årlig kvalitetsberättelse för att sammanfatta resultatet av vårt arbete.

boys-girls-bringing-their-hands-together_23-2148308693
col3

Kontakta Marielund LSS

Kontakta oss gärna för att bolla frågor eller behov. Vi finns tillgängliga för rätt vägvisning och stöd.

Medarbetarna består bl. a av socionom, socialpedagog, undersköterska med psykiatriinriktning som har mångårig erfarenhet. Vi har också sjuksköterska kopplad till verksamheten och upparbetat samarbete med bl.a region och skola.

Målgruppen hos oss är åldrarna
12-19 år

Vi har fyra platser där vi tar emot pojkar och flickor i åldrarna 12-19 år med möjlighet att bo kvar till dess skolgången på gymnasienivå avslutats. De som bor hos oss omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS, dvs barn och unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Boendet

Boendet är belägen i Flygsfors i Nybro kommun, med en stor trädgård som har fruktträd, gräsmatta, blommor och stor uteplats. I närheten finns grönområden och skog med möjlighet till både lek och strövområden. Det är 1 kilometer till badplats och en stor idrottsplats på baksidan av huset. Närmsta affär, restaurang och övernattningsmöjligheter ligger i Orrefors som ligger 3 kilometer bort.

Bruksvägen 10
382 71 Orrefors