Bild+TMO-edit-144ppi

Marielund utbildas i TMO

Nu har ett flertal av Marielunds familjehem genomgått Rädda Barnens utbildning TMO (Traumamedveten omsorg). Utbildningen ger våra familjehem en större förståelse kring barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Genom utbildningen kommer familjehemmen att kunna möta våra placerade barns och ungas behov på ett genomtänkt och förstående sätt för att ge dem en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning.
 
– TMO blir nu ett viktigt redskap och förhållningsätt för oss i att möta de av våra placerade som varit utsatta för trauman, och vi kommer att erbjuda Rädda Barnens utbildning till både samtliga familjehem och våra andra verksamheter, berättar Camilla Heimfors, verksamhetschef HVB/Stödboende.
 

Vill du veta mer om utbildningen?
www.raddabarnen.se/

Har du frågor kring hur vi arbetar med TMO?
Mail camilla.heimfors@marielundomsorg.se
Telefon 073-909 16 50

 

Upptäck fler artiklar