Familjehem

Vi erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour och familjehemsvård.

Familjehemskonsulenterna har mångårig erfarenhet inom socialtjänsten och är utbildade socionomer med metoder som Kälveste och handledarutbildning. Vi lägger stor vikt i att utreda och utbilda våra familjehem kontinuerligt. Våra familjehem finns i hela Sverige, och vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt. Familjehems-
vården bedrivs av ett fåtal familjehemskonsulenter som arbetar nära varandra.

Marielund erbjuder handledning till våra familjehem och kan erbjuda familjehemmen stöd i MI, TMO, sorgbearbetning, självskadebeteende, ACRA och Repulse. Vi kan även erbjuda ungdomscoacher som kan stötta upp vid individuella behov.

För oss är det av stor vikt att våra familjehem arbetar utifrån KASAM (känsla av sammanhang) så att barnet får känna sig delaktigt i sin placering. Marielund familjehemsvård erbjuder öppenvårdsinsatser till både barnet och nätverket som finns runt barnet. Vi erbjuder