Placering

Har du frågor och funderingar kring matchning ta gärna kontakt med oss.
Kontakten med oss inleds med ett bedömningssamtal, som ligger till grund för en lyckad behandling.

Bedömningen av problemnivå och hjälpbehov ligger till grund för vilken behandlingsinsats vi rekommenderar och ökar möjligheten till ett bra behandlingsresultat.

HVB Marielund har möjlighet att ta emot akutplaceringar och vi kan även hämta ungdomen. Det går att ringa oss dygnet runt på telefon 0739- 091650 eller 0765 – 609344

Ansökan om plats

Efter första kontakten kommer någon från oss och besöker klienten för att bedöma om vi och vår behandling kan vara ett hjälpsamt alternativ. Görs bedömningen att så är fallet bjuds klient, handläggare och eventuella vårdnadshavare in till ett studiebesök vid behandlingshemmet. Är sedan klienten fortsatt intresserad så inleds placeringen i mån av plats.

För frågor om vår behandling eller ansökan ring eller mejla Camilla Heimfors.