Skyddat boende

Marielund erbjuder skyddat boende för familjer där det finns ett akut behov. Vi tar emot föräldrar med barn i våra skyddade boenden i form av lägenheter. Vi har också erfarna familjehem som kan ta emot både vuxna och barn i bredvid-hus. I bredvidhusboendena finns det alltid ett familjehem i närheten som är kopplad till en konsulent. Både familjehemmet och konsulenten har erfarenhet av skyddsplaceringar.
Vår personal är utbildade i skyddsbedömningar, FREDA, SARA och PATRIARK. Vi erbjuder krissamtal med både barn och vuxna via psykologsamtal och hjälper till med olika myndighetskontakter. Vi har dygnet runt-jour och kan ta emot familjer akut och infinna oss snabbt.

Vid avslutad placering finns goda möjligheter till en befintlig bostad eftersom vi arbetar aktivt med att hjälpa familjen med detta. Denna insats kan kombineras med öppenvårdsinsatser. Djur är alltid välkomna.