freepik-kid-drawing-house-with-chalk-floor_23-2151191366-ediy-144ppi

Marielund Skyddat Boende

Marielund omsorg erbjuder professionellt stöd, säkerhet, trygghet och omsorg till ett självständigt liv utan våld, hot om våld. Vi tar emot placeringar av utsatta dygnet runt och ordnar med säker transport till boendet. Husdjur är också välkomna!

Vi tar emot placeringar av vuxna, kvinnor och män, med eller utan barn, som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution eller människohandel. Utifrån den individuella hot- och problembilden erbjuder vi skyddat boende runt om i hela Sverige, där vi i våra placeringar har ett tydligt barnfokus.
 
Marielund arbetar nära socialtjänsten med tydliga delmål för att målen i vårdplanen ska bli uppfyllda. Vi arbetar för att placeringstiden ska bli så kort som möjligt för att de utsatta ska komma vidare till ett liv, utan våld och hot om våld. Vi arbetar från dag ett därför aktivt för att övergången ska bli så säker och trygg som möjligt.
 
Team Skyddat Boende består av personal, kontaktpersoner till de vuxna, barnombud till barnen och en boendestödjare. I teamet har vi socionomer, socialpedagoger och behandlingsassistenter som arbetar nära socialtjänsten. Vi har också tillgång till externa samarbetspartners, som psykologer, familjeterapeuter och läkare.
 
För oss är tryggheten A och O och vi kan erbjuda säkerhetslösningar utifrån aktuell hot- och problembild, såsom portkod, skalskydd och larmtelefon direkt till väktare. Vi gör kontinuerligt risk- skydds- och säkerhetsbedömningar både för vuxna och barn.
 
Med vårt etableringsstöd stöttar vi den vuxne i att kunna etablera sig på en ny ort med boende, sysselsättning och kontakt med myndigheter, och kan erbjuda öppenvård efter tiden i skyddat boende.
 
Vill du veta mer om hur vi arbetar med skyddat boende?
Telefon (kl 8-16): 073-546 21 56
 
Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt!
Växel och övrig tid: 010-300 10 54
 

 

Upptäck fler artiklar