Söker Familjehem

Marielunds familjehem är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer.

Önskar Ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan skicka e-post till info@marielundcare.se eller therese.lundberg@marielundomsorg.se

Ni kan även nå oss på 073-5166005 el. 076-5609344.