Specialistteam

Marielund har ett samarbete med BUP Hjärneken, där läkare, psykolog, sjuksköterska och logoped finns att tillgå.
BUP Hjärneken erbjuder NPF utredningar, bedömningar och traumabehandlingar.

Marielund har bred kompetens inom NPF och psykisk ohälsa. Vi har även kunskaper inom heder samt hot och våld. Vi hjälper till att etablera skola för både barn och vuxna och erbjuder ungdomscoacher. Marielund arbetar för att barn och ungdomar snabbt ska få stöd och behandling som de är i behov av.