Stödboende

Marielund stödboende är ett komplement till HVB verksamheten och erbjuds för ungdomar mellan åldrarna 16–20 år. Lägenheterna finns i Karlskrona och fokus är att ungdomen själv ska vara delaktig i sin vardag och få stöd i sin ADL, skolgång samt ekonomi. Ungdomen får en kontaktperson som coachar ungdomen i vardagen och behovet av stöd bestäms utifrån socialtjänstens bedömning.