Medarbetare

Camilla Heimfors

Verksamhetschef HVB /stödboende
Camilla är socionom med 10 års erfarenhet både inom socialtjänsten och har haft chefsbefattningar inom privat regi, både inom HVB, stödboende och Familjehemsvård. Camilla har bland annat utbildning inom ledarskap, ERASOR, BBIC , Attachment & biobehavioral ( Cath-up). Camilla har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer och kunskaper inom kvalitet och ledarskap.

Thea Lundberg

Socionom och familjeterapeut Steg 1
Thea har en högskoleexamen från sociala omsorgsprogrammet inom äldre och funktionsnedsättning samt socionomexamen och steg 1 psykoterapeutexamen. Hon har även utbildning inom handledning för familjehem. Thea har arbetat som kurator inom landsting och skola med familjer, barn och ungdomar. Thea har nu olika roller inom Marielund. Hon är föreståndare inom familjehemsverksamheten och öppenvården samt samtalskontakt för barn och ungdomar i familjehem och på boenden.

Ulf Karlsson

Verksamhetschef, LSS
Ulf har en bred kompetens med en högskoleexamen från sociala omsorgsprogrammet om äldre, funktionsnedsättning samt psykoterapeutexamen. Ulf har verkat inom LSS sedan 1994. Han har haft ledande befattningar som t.ex inspektör inom LSS och med målgruppen autism, i kommunal regi och i Norge. Konceptutvecklare for LSS i egen regi på Humana. Utöver chefsbefattningar i kommunal och privat regi, har han en lång erfarenhet av handledning och utbildning inom autism och pedagogiskt förhållningssätt.

Bane Berbatovci

VD/ägare
Bane har sedan 2015 erfarenhet av att grunda, leda och utveckla HVB verksamhet, familjehem, LSS och stödboende. Hon har 16 års erfarenhet av arbete med barn och unga. Bane har arbetat inom socialtjänsten samt som skolkurator. Bane är beteendevetare och har studerat masterutbildning i socialt arbete. Hon har vidareutbildning i ledarskap, handledning, arbetsrätt och kvalitetsarbete.

Mensur Berbatovci

Ägare /ekonomiansvarig
Mensur har tidigare erfarenheter av att leda HVB boende för barn och unga. Han har gedigna arbetserfarenheter med barn och familjer i behandlingsarbete. Mensur har arbetat 15 år inom socialtjänsten. Han har vidareutbildning i ledarskap, ekonomi, arbetsrätt och socialrätt.