Bli ett Familjehem

Vill Du/Ni bli familjehem och göra skillnad för någon?

Att vara familjehem eller jourhem

Att vara familjehem innebär att du öppnar upp ditt hem och din famn för någon annans barn. Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.

Vi på Marielund familjehem behöver trygga vuxna förebilder, som skapar förtroende och står kvar när det blir jobbigt. Vi söker er som inser att det krävs tid, engagemang och ett varmt hjärta då ni vet att er insats kan göra skillnad för livet. Som familjehemsföräldrar kan ni vara gifta, sambo eller ensamstående. En del placeringar passar bäst för att komma till en familj på landet där det erbjuds lugn och ro medan andra har ett större behov av att bo i stan nära kommunikationer och andra sociala sammanhang. Det ni ska kunna erbjuda är ett hem med kärlek och omsorg men också struktur och ramar där den placerade ges möjlighet att utvecklas och känner trygghet.

Stöd från konsulenter
Du är aldrig ensam som familjehem då alla familjehem tilldelas en familjehemskonsulent som arbetar nära familjehemmet. Familjehemsterapeuten och familjehemskonsulentens främsta uppgift är att ge familjehemmet verktygen för att fungera som en familj samt att skapa ett gott samarbetsklimat och tillitsfulla relationer med och mellan familjehemmet och socialtjänsten.
Utbildning och utredningsprocess
Som familjehem/jourhem på Marielund familjehem kommer ni att få utbildning inom ”ett hem att växa i” samt kontinuerlig handledning och individuella samtal. Vi är familjeterapeuter och socionomer med många års erfarenhet inom yrket. Vi tillämpar Nya Kälvestensmetoden och har tillgång till jour dygnet runt. Din familj kommer att utredas för att se om ni uppfyller de krav som ställs. Om man godkänns som familjehem/jourhem får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning, enligt SKR:s rekommendationer.

Om du vill göra skillnad i någons liv och detta låter intressant är du välkommen att inkomma med din ansökan till oss:

Intressanmälan för att bli ett familjehem: