Värdegrund

Våra värdeord genomsyrar allt vi gör i våra verksamheter. Vi har valt två ledord som är viktiga för oss!

Genuin
Marielund tror på det genuina hos människor. Vi anser att alla våra medarbetare ska ha ett genuint intresse av att arbeta med människor. I vårt arbetssätt ska det genuina genomsyra i allt vi gör. Vårt bemötande mot människor ska visas utifrån genuina medarbetare där varje människa ska känna sig välkommen och få ett gott bemötande. Vi gör det lilla extra !

Omtanke
Marielund vill skapa en miljö med största omtanke. Vi på Marielund bryr oss om människan och hittar lösningar samt visar stort engagemang i vårt arbete. Vi vill skapa skillnad och detta tror vi kan göras med att visa omtanke i vårt arbete med människor.

portrait-happy-little-friends-having-fun-yard-three-cute-little-friends-cuddling-play_613910-6802
col3
col3