Öppenvård

Marielund erbjuder skräddarsydda öppenvårdsinsatser utifrån individens behov. Insatsen kan vara direkt ansluten till en person till exempelvis i hemmet eller i ett familjehem där individen befinner sig.

Insatsen kan rikta sig mot att främja aktiviteter, skola samt sysselsättning eller om individen är i behov av psykiatrikontakter för samtal eller psykosocial utredning. För individer med tidigare riskbruk kan insatsen riktas mot att arbeta förebyggande och fokusera på återfallssignaler, känslor och beteenden. I insatsen beviljas en kontaktperson som ska främja individens hälsa och stärka positiva beteenden.

Vi erbjuder familjebehandling, samtal samt stöd till familjehem där fokus ligger på familjeterapi. Denna insats kan riktas i hemmet, på HVB, Stödboende eller familjehemsvård. Marielund värnar om individen och vill skapa förutsättningar. Våra medarbetare arbetar lösningsfokuserat där individen är i fokus.