lady-1580582-800x616

LSS Karlskrona

Vi drivs av att barnet & ungdomen ska få ha en trygg och säker tillvaro på vårt boende, där individuella mål, drömmar och styrkor, fångas upp av oss personal.

Marielund LSS AB i Karlskrona arbetar utifrån evidensbaserad metodik och förhållningssätt, baserat på visuell tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende.

Val av förhållningssätt är baserat på forskning och vetenskap om autism. Visuell och konkret kommunikation är oerhört mycket starkare än verbal kommunikation, för en person med autism. Visuell kommunikation skapar struktur, ramar, möjligheten att förhålla sig till konkret information och samspel, flexibilitet, dygnsrytm, stress och ångest reducerande, beteendeproblem uppstår allt sällan, kost och hälsa förbättras, och stimulerar till ökad självständighet.
 
Boendet är på 4 platser, vi har 1-1 bemanning och drivs av verksamhetsnära ledarskap. 
 
Verksamhetschef, enhetschef och likaså våra boendepedagoger, har lång erfarenhet av barn & ungdomar med autism samt intellektuell funktionsnedsättning.

Upptäck fler artiklar