Marielund utbildas i TMO

Nu har ett flertal av Marielunds familjehem genomgått Rädda Barnens utbildning TMO (Traumamedveten omsorg). Utbildningen ger våra familjehem en större…

Läs mer
Marielund Skyddat Boende

Marielund omsorg erbjuder professionellt stöd, säkerhet, trygghet och omsorg till ett självständigt liv utan våld, hot om våld. Vi tar…

Läs mer