Målgrupp

Vår målgrupp är barn i åldrarna från 12 år till och med 16 år som har svårigheter med det sociala samspelet, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger och/eller som kan bli utagerande i situationer när de inte klarar av det sociala samspelet.