Välkommen till Marielund

– här erbjuder vi vård och omsorg med genuin omtanke

Vi är ett litet och familjärt företag med genuint engagerade medarbetare som bryr sig. På riktigt.

Marielund
LSS

Marielund LSS är ett litet LSS boende utanför Nybro med närhet till natur för barn mellan 14–19 år som innefattas av personkrets 1 enlig § för barn med utvecklingsstörning och autism. Boendet tar emot 4 platser med tät personalstyrka som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Vi arbetar med struktur och pedagogik för att kunna tillgodose det olika behov av stöd och hjälp. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik för att tillmötesgå individens behov. Det kan innebära särskilda förtydligade schema samt relationsbyggande. Med nära samarbete med familjer, skolor och sjukvårdskontakter. Vi arbetar för att ungdomarna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna bli så självgående som möjligt.

Vi är medlem i:
Vi har avtal med SKL:
Vi har avtal med: