Delaktighet

Delaktighet är viktigt för oss

Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till aktivt deltagande. Detta genom att klienten tillsammans med kontaktpersonen aktivt formulera behandlingsmål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och till en lyckad behandling.

  • Återkommande utvärdering och uppföljningssamtal
  • Individuella mål för varje klient
  • Vi sätter alltid den enskilda individen i centrum