Behandling

I verksamheten har vi många evidensbaserade behandlingsmetoder och utbildningar.

Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till

aktivt deltagande. Detta genom att klienten tillsammans med kontaktpersonen aktivt

formulera behandlingsmål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och

till en lyckad behandling. Vi arbetar utifrån ett välorganiserat veckoprogram med en tydlig

och fast ram som anpassa under behandlingens gång.