Välkommen till Marielund

- här erbjuder vi vård och omsorg med genuin omtanke

Vi är ett litet och familjärt företag med genuint engagerade medarbetare som bryr sig. På riktigt.

Bild på pojke.
col2
col1

Marielund HVB

Vår målgrupp är barn i åldrarna 12 till 16 år. Vi hjälper barn som har svårigheter i det sociala samspelet, utagerande beteendeproblematik, socialt normbrytande beteende, skolproblematik eller omsorgsbrist från föräldrar.

Målsättningen är genom samverkan och hög delaktighet gemensamt arbete med klienten till att förändra, förbättra och genom stöd och behandling ge klienten goda förutsättningar till en god livssituation och möjligheter inför framtiden.

Marielund Familjehem

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour/ och familjehemsvård.

Familjehemskonsulenterna har mångårig erfarenhet inom socialtjänsten och är utbildade socionomer med metoder som Kälvesten och handledarutbildning. Vi lägger stor vikt i att utreda och utbilda våra familjehem kontinuerligt. Våra familjehem finns i hela Sverige och vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt.

col2
col1
col2
col1

Marielund LSS

Marielund LSS är ett litet LSS boende utanför Nybro med närhet till natur för barn mellan 14–19 år som innefattas av personkrets 1 enlig § för barn med utvecklingsstörning och autism. Boendet tar emot 4 platser med tät personalstyrka som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Vi arbetar med struktur och pedagogik för att kunna tillgodose det olika behov av stöd och hjälp. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik för att tillmötesgå individens behov. Det kan innebära särskilda förtydligade schema samt relationsbyggande. Med nära samarbete med familjer, skolor och sjukvårdskontakter. Vi arbetar för att ungdomarna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna bli så självgående som möjligt.

Eira – förstärkt familjehemsvård

Eira är ett komplement inom Marielunds familjehemsvård, för barn och vuxna i behov av mer omfattande behandlingsinsatser.

Inom den förstärkta familjehemsvården är alltid en vuxen hemma på heltid och öppenvårdsinsatser kan erbjudas. Familjehemmet får ytterligare stöd och vägledning från familjehemskonsulenten. Inom den förstärkta familjehemsvården erbjuds även ett samarbete med BUP Hjärneken. Under den förstärkta familjehemsvården arbetar ett team runt individen för att kunna tillgodose alla behov.

col2
col1
Vi är medlem i:
Vi har avtal med SKL:
Vi har avtal med: